Câu hỏi:

05/03/2020 12,777

Vì sao nhân dân ta chống Tống thắng lợi ? Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng này.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Nguyên nhân thắng lợi:

    + Do ý chí độc lập tự chủ của toàn thể nhân dân Đại Việt.

    + Do sức mạnh đoàn kết to lớn của dân tộc.

    + Do biết kế thừa và phát huy truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc.

    + Do công lao và tài năng của anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt trong việc sử dụng lối đánh rất độc đáo.

- Ý nghĩa lịch sử:

    + Cuộc kháng chiến thắng lợi thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh chống xâm lược Tống bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc, trong đó có đồng bào các dân tộc ít người.

    + Kháng chiến thắng lợi thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân ta trên dưới một lòng, dưới sự chỉ huy tài giỏi của Lý Thường Kiệt. Chiến công của ông xứng đáng được sử sách dân tộc lưu mãi muôn đời.

    + Kháng chiến chống Tống thắng lợi đập tan ý chí xâm lược của giặc, buộc nhà Tống từ bỏ hoàn toàn mộng thôn tính Đại Việt. Đất nước bước vào thời kì thái bình.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt.

Xem đáp án » 05/03/2020 42,223

Câu 2:

Tại sao Lý Thường Kiệt lại chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chống quân xâm lược Tống?

Xem đáp án » 05/03/2020 13,964

Câu 3:

Em hãy trình bày cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt của nhân dân ta theo lược đồ trên (SGK, trang 43).

Xem đáp án » 05/03/2020 6,285

Câu 4:

Vai trò của các dân tộc ít người trong cuộc kháng chiến chống Tống.

Xem đáp án » 05/03/2020 4,660

Câu 5:

Hãy trình bày ý nghĩa của chiến thắng Như Nguyệt.

Xem đáp án » 05/03/2020 4,650

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK