Câu hỏi:

05/03/2020 2,349

Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua có ý nghĩa như thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua có ý nghĩa: biểu hiện sự quan tâm của nhà vua đối với sự phát triển sản xuất nông nghiệp. với tâm thức "…không tự mình cày thì lấy gì làm xôi cúng, lấy gì cho thiên hạ noi theo".

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhà Lý đã làm gì để đẩy mạnh sản suất nông nghiệp?

Xem đáp án » 05/03/2020 5,250

Câu 2:

Trình bày những nét chính của sự phát triển thủ công nghiệp và thương nghiệp nước ta thời Lý.

Xem đáp án » 05/03/2020 2,911

Câu 3:

Việc thuyền buôn nhiều nước vào trao đổi với Đại Việt đã phản ánh tính hình thương nghiệp nước ta hồi đó như thế nào ?

Xem đáp án » 05/03/2020 1,371

Câu 4:

Qua việc làm trên của vua Lý, em nghĩ gì về hàng tơ lụa của Đại Việt thời đó ? Vì sao nhà Lý lại không dùng gấm vóc của nhà Tống?

Xem đáp án » 05/03/2020 1,348

Câu 5:

Nêu mối quan hệ giữa nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp.

Xem đáp án » 05/03/2020 709

Câu 6:

Vì sao nền nông nghiệp thời Lý phát triển?

Xem đáp án » 05/03/2020 643

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK