Câu hỏi:

05/03/2020 3,828

Em hãy trình bày những nét chính về pháp luật thời Trần.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Thời Trần, Nhà nước chú trọng sửa sang luật pháp, ban hành bộ luật mới gọi là "Quốc triều hình luật". Hình luật thời Trần cũng giống như thờ Lý nhưng được bổ sung thêm.

    - Pháp luật xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản, quy định cụ thể về việc mua bán ruộng đất.

    - Cơ quan quản lí và thực hiện pháp luật là Thẩm hình viện, vua Trần vẫn để chuông ở thềm điện Long Trì cho dân đến kêu oan khi cần.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy mô tả bộ máy quan lại thời Trần.

Xem đáp án » 05/03/2020 6,011

Câu 2:

Các đơn vị hành chính từ cấp lộ đến cấp xã ở thời Trần có gì thay đổi so với thời Lý?

Xem đáp án » 05/03/2020 3,308

Câu 3:

Triều đình nhà Lý suy yếu, xã hội rối loạn. Nhà Lý dựa vào thế lực của nhà Trần để tồn tại, đó chính là cơ hội để nhà Trần buộc Lý Chiêu Hoàng (vua cuối cùng của nhà Lý) phải nhường ngôi cho Trần Cảnh. Nhà Trần thành lập.

Xem đáp án » 05/03/2020 1,047

Bình luận


Bình luận

Hoang Nguyen
15:54 - 17/12/2020

Điều kiện tự nhiên có những thuận lợi và khó khăn gì với việc hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á(ghi ngắn gọn đầy đủ ý;khai thác chủ yếu trong sách;tuần sau mình thì rồi giúp mình nha)CẢM ƠN NHIỀU

TÀI LIỆU VIP VIETJACK