Câu hỏi:

05/03/2020 627

Em hãy nêu những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng của nhà Trần. Kết quả của những biện pháp đó.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Chính sách "Ngụ binh ư nông".

    - Chủ trương "Quân lính cốt tinh nhuệ không cốt đông", xây dựng tinh thần đoàn kết trong quân đội.

    - Tác dụng: xây dựng lực lượng quân đội hùng mạnh, có kỉ luật nghiêm minh, là cơ sở để bảo vệ đất nước, chiến thắng giặc ngoại xâm.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhà Trần đã làm những gì để phục hồi và phát triển kinh tế sau những năm suy thoái cuối thời Lý?

Xem đáp án » 05/03/2020 8,578

Câu 2:

Em có nhận xét gì về chủ trương phát triển nông nghiệp của nhà Trần?

Xem đáp án » 05/03/2020 2,845

Câu 3:

Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Trần ở thế kỉ XIII?

Xem đáp án » 05/03/2020 2,821

Câu 4:

Em có nhận xét gì về quân đội thời Trần?

Xem đáp án » 05/03/2020 1,844

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK