Câu hỏi:

05/03/2020 2,201

Em có nhận xét gì về tình hình văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật thời Trần ?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 Tình hình văn hóa, giáo dục, khoa học, kĩ thuật thời Trần phát triển mạnh mẽ hơn thời Lý. Thời Trần đã để lại những thành tựu trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học – kĩ thuật, nghệ thuật có giá trị lớn mà thời Lý chưa có được chứng tỏ Đại Việt dưới thời Trần là một quốc gia cường thịnh.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao văn học, khoa học, giáo dục thời Trần phát triển?

Xem đáp án » 05/03/2020 4,477

Câu 2:

Hãy giới thiệu những nét độc đáo của nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Trần.

Xem đáp án » 05/03/2020 2,167

Câu 3:

Em hãy trình bày vài nét về tình hình giáo dục thời Trần. Em có nhận xét gì về tình hình đó ?

Xem đáp án » 05/03/2020 773

Câu 4:

Hãy trình bày vài nét về khoa học – kĩ thuật thời Trần. Em có nhận xét gì về tình hình đó ?

Xem đáp án » 05/03/2020 632

Câu 5:

Em cho biết vài nét về tình hình văn học thời Trần. Tại sao văn học thời Trần phát triển mạnh và mạng đậm lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc ?

Xem đáp án » 05/03/2020 607

Câu 6:

Sinh hoạt văn hóa thời Trần được thể hiện như thế nào ?

Xem đáp án » 05/03/2020 399

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK