Câu hỏi:

05/03/2020 3,057

Diễn biến các cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý, chống Mông – Nguyên thời Trần:

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Nội dung Thời Lý Thời Trần
Thời gian bắt đầu và kết thúc 1075 -1077 1258 – 1288
Đường lối kháng chiến

- Đánh vào âm mưu xâm lược của địch.

- Phòng ngự và phản công địch ngay khi chúng vào nước ta, giành thắng lợi quyết đinh.

- Vườn không nhà trống.

- Đánh lâu dài làm cho địch suy yếu và đánh đòn quyết định.

- Khai thác chỗ yếu của địch và phát huy thế mạnh của ta.

Những tấm gương tiêu biểu Lý Thường Kiệt, Tông Đàn, Lý Kế Nguyên Trần Nhân Tông, Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Trần Nhật Duật, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khoái,...
Nguyên nhân thắng lợi

- Ý chí độc lập tự chủ của toàn dân, sức mạnh đoàn kết dân tộc.

- Tài mưu lược của anh hùng Lý Thường Kiệt.

- Tinh thần đoàn kết toàn dân.

- Chiến lược, chiến thuật tài tình của vua tôi nhà Trần.

- Sự đóng góp quan trọng của các danh tướng.

Ý nghĩa

- Buộc quân Tống phải bỏ âm mưu xâm lược Đại Việt.

- Nền độc lập tự chủ được bảo vệ.

- Đập tan ý chí xâm lược của Mông – Nguyên, bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc.

- Góp phần xây dựng truyền thống quân sự Việt Nam.

- Củng cố khối đoàn kết toàn dân.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nước Đại Việt thời Lý – Trần đã đạt được những thành tựu nổi bật gì ?

Xem đáp án » 05/03/2020 4,086

Câu 2:

Thời Lý – Trần, nhân dân ta đã phải đương đầu với những cuộc xâm lược nào ? (Thời gian ? Lực lượng quân xâm lược ?)

Xem đáp án » 05/03/2020 3,467

Câu 3:

Lập bảng thống kê những sự kiện lớn đáng ghi nhớ trong lịch sử nước ta thời Lý – Trần theo trình tự thời gian và nội dung (niên đại và sự kiện).

Xem đáp án » 05/03/2020 2,250

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK