Câu hỏi:

05/08/2019 63,775

Căn cứ để phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật gồm

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ vào nguồn dinh dưỡng là cacbon, người ta chia các vi sinh vật quang dưỡng thành 2 loại là

Xem đáp án » 05/08/2019 52,210

Câu 2:

Môi trường nuôi cấy vi sinh vật mà người nuôi cấy đã biết thành phân hóa học và khối lượng của từng thành phần đó được gọi là

Xem đáp án » 05/08/2019 42,389

Câu 3:

Một số vi sinh vật thực hiện quá trình hô hấp kị khí trong điều kiện

Xem đáp án » 05/08/2019 40,606

Câu 4:

Nhóm vi sinh vật nào sau đây có khả năng sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các hợp chất vô cơ?

Xem đáp án » 05/08/2019 31,979

Câu 5:

Nguồn năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của tảo lục đơn bào là

Xem đáp án » 05/08/2019 31,603

Câu 6:

Vi khuẩn nitrat sinh trưởng được trong môi trường thiếu ánh sáng và có nguồn cacbon chủ yếu là CO2. Như vậy, hình thức dinh dưỡng của chúng là?

Xem đáp án » 05/08/2019 31,112

Bình luận


Bình luận