Câu hỏi:

11/03/2020 2,930

Thành phần chính của quặng photphorit là canxi photphat. Công thức của canxi photphat là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 11/03/2020 25,014

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm anđehit malonic, anđehit acrylic và một este đơn chức mạch hở cần 2128 ml khí (đktc) O2, thu được 2016 ml CO2 (đktc) và 1,08 gam H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 0,1M, thu được dung dịch Y (giả thiết chỉ xảy ra phản ứng xà phòng hóa). Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, khối lượng Ag tối đa thu được là

Xem đáp án » 11/03/2020 11,247

Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn 4,16 gam hỗn hợp X gồm RCOOH và RCOOC2H5, thu được 4,256 lít khí CO2 (đktc) và 2,52 gam H2O. Mặt khác 2,08 gam hỗn hợp X phản ứng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu được 0,46 gam ancol và m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 11/03/2020 7,628

Câu 4:

Poli (metyl metacrylat) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?

Xem đáp án » 11/03/2020 6,901

Câu 5:

Cho từ từ một lượng nhỏ dung dịch HCl vào dung dịch X không thấy có hiện tượng gì. Cho tiếp dung dịch HCl vào thì thấy dung dịch bị vẩn đục, sau đó dung dịch trong trở lại khi HCl dư. Tiếp tục cho từ từ dung dịch NaOH vào thấy dung dịch lại bị vẩn đục, sau đó dung dịch lại trở nên trong suốt khi NaOH dư. Dung dịch X

Xem đáp án » 11/03/2020 5,910

Câu 6:

Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

Xem đáp án » 11/03/2020 5,561

Câu 7:

Tiến hành các thí nghiệm sau:

    (a) Nhúng lá nhôm vào dung dịch natri hiđroxit.            

    (b) Cho mẫu đá vôi vào dung dịch axit clohiđric.

    (c) Cho natri vào dung dịch đồng(II) sunfat.                  

    (d) Đun nóng dung dịch canxi hiđrocacbonat.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học có tạo ra chất khí là

Xem đáp án » 11/03/2020 4,643

Bình luận


Bình luận