Câu hỏi:

14/03/2020 4,087

Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây:

(1) CH3CH2COOCH3;

(2) CH3OOCCH3; 

(3) HCOOC2H5;

(4) CH3COC2H5.

Chất không thuộc loại este là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn C

Chất không thuộc loại este là: CH3COC2H5

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tên gọi nào sai

Xem đáp án » 16/12/2021 37,233

Câu 2:

Cho các chất sau:

X: H2N – CH2 – COOH

Y: H3C – NH – CH2 – CH3.

Z: C6H5 – CH(NH2) – COOH.

G: HOOC – CH2 – CH(NH2) – COOH.

P: H2N – CH2 – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COOH.

T: CH3 – CH2 – COOH.

Những chất thuộc loại amino axit là:

Xem đáp án » 14/03/2020 15,673

Câu 3:

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X là      

Xem đáp án » 15/03/2020 14,675

Câu 4:

Alanin có công thức là:

Xem đáp án » 06/04/2021 9,549

Câu 5:

Chất X có công thức cấu tạo CH2=CHCOOCH3. Tên gọi của X là

Xem đáp án » 15/03/2020 8,684

Câu 6:

Chất nào sau đây chứa 2 nguyên tử N trong phân tử ?

Xem đáp án » 06/04/2021 6,511

Câu 7:

Tên thường của các amino axit xuất phát từ tên của axit cacboxylic tương ứng có thêm tiếp đầu ngữ amino và số (2, 3,……) hoặc chữ cái hi lạp (α, β, γ…) chỉ vị trí nhóm NH2 trong mạch. Tên gọi của axit ε – aminocaproic theo danh pháp IUPAC là:

Xem đáp án » 15/03/2020 6,207

Bình luận


Bình luận