Câu hỏi:

14/03/2020 738

Trong dầu gió hoặc cao dán có chứa chất metyl salixilat có tác dụng giảm đau. Chất này thuộc loại hợp chất

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

Este

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tên gọi nào sai

Xem đáp án » 16/12/2021 37,413

Câu 2:

Cho các chất sau:

X: H2N – CH2 – COOH

Y: H3C – NH – CH2 – CH3.

Z: C6H5 – CH(NH2) – COOH.

G: HOOC – CH2 – CH(NH2) – COOH.

P: H2N – CH2 – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COOH.

T: CH3 – CH2 – COOH.

Những chất thuộc loại amino axit là:

Xem đáp án » 14/03/2020 15,708

Câu 3:

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X là      

Xem đáp án » 15/03/2020 14,684

Câu 4:

Alanin có công thức là:

Xem đáp án » 06/04/2021 9,687

Câu 5:

Chất X có công thức cấu tạo CH2=CHCOOCH3. Tên gọi của X là

Xem đáp án » 15/03/2020 8,726

Câu 6:

Chất nào sau đây chứa 2 nguyên tử N trong phân tử ?

Xem đáp án » 06/04/2021 6,529

Câu 7:

Tên thường của các amino axit xuất phát từ tên của axit cacboxylic tương ứng có thêm tiếp đầu ngữ amino và số (2, 3,……) hoặc chữ cái hi lạp (α, β, γ…) chỉ vị trí nhóm NH2 trong mạch. Tên gọi của axit ε – aminocaproic theo danh pháp IUPAC là:

Xem đáp án » 15/03/2020 6,222

Bình luận


Bình luận