Câu hỏi:

15/03/2020 7,733

Nêu kết quả của cách mạng công nghiệp ở Anh.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Ở Anh cách mạng công nghiệp sớm diễn ra quá trình chuyển biến từ nền sản xuất nhỏ, thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc, là nước đầu tiên tiến hành công nghiệp hóa.

- Từ một nước nông nghiệp. Anh đã trở thành nước công nghiệp phát triển nhất thế giới, là "công xưởng" của thế giới.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa ?

Xem đáp án » 15/03/2020 30,389

Câu 2:

Theo em, điều gì xảy ra trong ngành dệt của nước Anh khi máy kéo sợi Gien – ki được sử dụng rộng rãi?

Xem đáp án » 15/03/2020 3,913

Câu 3:

Quan sát hai lược đồ (SGK, trang 22) em hãy nêu những biến đổi ở nước Amh sau khi hoàn thành cách mạng công nghiệp.

Để học tốt Lịch Sử 8 | Giải bài tập Lịch Sử 8

 

Xem đáp án » 15/03/2020 2,758

Câu 4:

Quan sát lược đồ (SGK, trang 23) lập bảng thống kê các quốc gia tư sản ở khu vực Mĩ La-tinh theo thứ tự niên đại thành lập.

Xem đáp án » 15/03/2020 1,163

Câu 5:

Lập niên biểu các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu trong những năm 60 của thế kỉ XIX. Những cuộc cách mạng tư sản này đưa đến những kết quả gì ?

Xem đáp án » 15/03/2020 950

Câu 6:

Vì sao vào giữa thế kỉ XIX, Anh đẩy mạnh sản xuất gang, thép và than đá.

Xem đáp án » 15/03/2020 821

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK