Câu hỏi:

16/03/2020 504

Sưu tầm một số tài liệu, tranh ảnh, bản đồ có liên quan đến nội dung một bài học tự chọn

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Hình ảnh về cuộc Cách mạng tháng Mười Nga:Để học tốt Lịch Sử 8 | Giải bài tập Lịch Sử 8Để học tốt Lịch Sử 8 | Giải bài tập Lịch Sử 8

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945).

Xem đáp án » 16/03/2020 1,181

Câu 2:

Trong số các sự kiện từ năm 1917 đến năm 1945, em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn những sự kiện đó.

Xem đáp án » 16/03/2020 473

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK