Câu hỏi:

16/03/2020 4,116

Tại sao thực dân Pháp không nhượng bộ triều đình Huế sau khi Ri-vi-ê bị giết tại trận Cầu Giấy năm 1883?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Chiến thắng Cầu Giấy lần hai càng làm cho quân Pháp thêm hoang mang, dao động. Chúng toan bỏ chạy nhưng triều đình Huế lại chủ trương thương lượng với Pháp, hi vọng chờ chiến thắng này mà địch sẽ rút quân.

- Nhân cơ hội vua Tựu Đức chết, triều đình Huế đang lục đục, thực dân Pháp có thêm viện binh đã đem quân tấn công thẳng vào Thuận An – cửa ngõ kinh thành Huế.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược ?

Xem đáp án » 16/03/2020 20,363

Câu 2:

Nhân dân Bắc Kì đã phối hợp với quân đội triều đình để kháng chiến chống Pháp như thế nào?

Xem đáp án » 16/03/2020 10,510

Câu 3:

Nêu những nét cơ bản của tình hình Việt Nam sau năm 1867.

Xem đáp án » 16/03/2020 10,357

Câu 4:

Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào?

Xem đáp án » 16/03/2020 10,017

Câu 5:

Trình bày diễn biến của trận Cầu Giấy năm 1873.

Xem đáp án » 16/03/2020 4,624

Câu 6:

Tại sao quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc?

Xem đáp án » 16/03/2020 3,937

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK