Câu hỏi:

16/03/2020 2,163

Cuộc chiến đấu ở Ba Đình đã diễn ra như thế nào?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Chỉ huy cuộc chiến đấu ở Ba Đình là Phạm Bành, Đinh Công Tráng và một số tù trưởng miền núi.

- Cuộc chiến đấy diễn ra ác liệt từ khi giặc Pháp mở cuộc tấn công quy mô lớn vào căn cứ.

- Nghĩa quân chiến đấu anh dũng trong suốt 34 ngày đêm, đánh lại nhiều đợt tân công điên cuồng của giặc Pháp. Nhưng thực dân Pháp đã triệt hạ ba làng, nghĩa quân phải rút lên Mã Cao để bảo toàn lực lượng và tiếp tục chiến đấu thêm một thời gian nữa mới tan rã.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em có nhận xét gì về phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX?

Xem đáp án » 16/03/2020 22,057

Câu 2:

Phong trào Cần Vương nổ ra và phát triển như thế nào?

Xem đáp án » 16/03/2020 9,931

Câu 3:

Nêu nguyên nhân, diễn biến cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế.

Xem đáp án » 16/03/2020 7,306

Câu 4:

Dựa vào lược đồ, trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê.

Xem đáp án » 16/03/2020 3,731

Câu 5:

Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?

Xem đáp án » 16/03/2020 2,326

Câu 6:

Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy.

Xem đáp án » 16/03/2020 2,131

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK