Câu hỏi:

13/08/2019 3,014

Trong các dung dịch : HNO3, NaCl, K2SO4, Ca(OH)2, NaHSO4, Mg(NO3)2. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là :

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dung dịch X có chứa 0,3 mol Na+; 0,1 mol Ba2+; 0,05 mol Mg2+; 0,2 mol Cl- và x mol NO3-. Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 14/08/2019 41,266

Câu 2:

Để loại bỏ tạp chất HCl có lẫn trong khí H2S, người ta cho hỗn hợp khí lội từ từ qua một lượng dư dung dịch

Xem đáp án » 13/08/2019 40,921

Câu 3:

Cho các dung dịch có cùng nồng độ: Na2CO3 (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4).

Giá trị pH của các dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là

Xem đáp án » 13/08/2019 37,481

Câu 4:

Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào cùng tồn tại trong một dung dịch?

Xem đáp án » 13/08/2019 24,740

Câu 5:

Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong cùng một dung dịch

Xem đáp án » 13/08/2019 22,022

Câu 6:

Dung dịch HNO3 0,1M có pH bằng

Xem đáp án » 13/08/2019 16,667

Câu 7:

Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng khi trộn các dung dịch với nhau?

Xem đáp án » 13/08/2019 16,138

Bình luận


Bình luận