Câu hỏi:

18/03/2020 1,285

Em hãy nêu lên ưu, nhược điểm của các cách gieo trồng bằng hạt.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Gieo vãi:

       + Ưu điểm: Nhanh, ít tốn công.

       + Nhược điểm: Số lượng hạt nhiều, chăm sóc khó khăn, các cây không đều nhau, tỉ lệ nảy mầm thấp do thất thoát.

- Gieo hàng, hốc:

       + Ưu điểm: Tiết kiệm hạt giống, chăm sóc dễ dàng.

       + Nhược điểm: Tốn nhiều công.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đất trồng là gì? Hãy trình bày thành phần và tính chất chính của đất trồng?

Xem đáp án » 18/03/2020 78,240

Câu 2:

Nêu vai trò của giống? Và phương pháp chọn tạo giống cây trồng.

Xem đáp án » 18/03/2020 15,865

Câu 3:

Hãy nêu tác dụng của các công việc chăm sóc cây trồng. Giải thích câu tục ngữ: ”Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”.

Xem đáp án » 18/03/2020 8,659

Câu 4:

Nêu vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt.

Xem đáp án » 18/03/2020 7,884

Câu 5:

Nêu vai trò và cách sử dụng phân bón trong sản xuất nông nghiệp.

Xem đáp án » 18/03/2020 7,757

Câu 6:

Hãy nêu tác dụng của các biện pháp làm đất và bón phân lót đối với cây trồng?

Xem đáp án » 18/03/2020 5,477

Câu 7:

Em hãy nêu ảnh hưởng của phân bón đến môi trường sinh thái.

Xem đáp án » 18/03/2020 4,353

Bình luận


Bình luận