Câu hỏi:

18/03/2020 1,965

Dựa vào các thành phần dinh dưỡng chủ yếu, em hãy phân loại và điền vào vở bài tập các loại thức ăn sau đây thuộc loại thức ăn nào.

ên thức ăn Thành phần dinh dưỡng chủ yếu Phân loại
Bột cá Hạ Long. 46% protein.  
Đậu tương. 36% protein.  
Khô dầu lạc. 40% protein.  
Hạt ngô vàng. 8.9% protein và 69% gluxit.  
Rơm lúa. > 30% xơ.  

 

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Tên thức ăn Thành phần dinh dưỡng chủ yếu Phân loại
Bột cá Hạ Long. 46% protein. Thức ăn giàu protein.
Đậu tương. 36% protein. Thức ăn giàu protein.
Khô dầu lạc. 40% protein. Thức ăn giàu protein.
Hạt ngô vàng. 8.9% protein và 69% gluxit. Thức ăn giàu gluxit.
Rơm lúa. > 30% xơ. Thức ăn thô.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hãy kể một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein, giàu gluxit ở địa phương em?

Xem đáp án » 18/03/2020 19,435

Câu 2:

Em hãy phân biệt thức ăn giàu protein, thức ăn giàu gluxit và thức ăn thô xanh?

Xem đáp án » 18/03/2020 7,636

Câu 3:

Hãy điền vào bảng trong vở bài tập phương pháp sản xuất thức ăn thích hợp với các công việc (theo kí hiệu a, b, …):

a) Luân canh, xen canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.

b) Tận dụng đất vườn, rừng, bờ mương dể trồng nhiều loại cỏ, rau xanh cho vật nuôi.

c) Tận dụng các sản phẩm phụ trong trồng trọt như rơm, rạ, thân cây ngô, lạc, đỗ.

d) Nhập khẩu ngô, bột cỏ để nuôi vật nuôi

Phương pháp sản xuất Kí hiệu
Thức ăn giàu gluxit  
Thức ăn thô xanh  

Xem đáp án » 18/03/2020 2,786

Câu 4:

Hãy đánh dấu (x) vào phương pháp sản xuất thức ăn giàu prôtêin.

1) Nuôi và khai thác nhiều sản phẩm thủy sản nước ngọt và nước mặn (tôm, cá, ốc).

2) Trồng nhiều ngô, khoai, sắn...

3) Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn động vật như giun đất, nhộng tằm.

4) Trồng xen, tăng vụ... để có nhiều cây hạt họ đậu.

Xem đáp án » 18/03/2020 1,347

Bình luận


Bình luận