Câu hỏi:

18/03/2020 600

Nuôi thuỷ sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vai trò của nuôi thủy sản trong nền kinh tế và đời sống xã hội:

- Cung cấp thực phẩm cho con người. (Thịt cá, mực, ngao, sò).

- Xuất khẩu thủy sản.

- Xuất khẩu thủy sản ra nước ngồi.

- Cá ăn nhiều sinh vật nhỏ làm sạch môi trường nước. (Cá ăn loăng quăng, bọ gậy làm sạch nước).

- Làm thức ăn cho gia súc gia cầm. (Bột cá làm thức ăn trong chăn nuôi).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nuôi thủy sản có những vai trò gì trong nền kinh tế và trong đời sống xã hội

Xem đáp án » 18/03/2020 6,489

Câu 2:

Nhiệm vụ chính của nuôi thuỷ sản là gì?

Xem đáp án » 18/03/2020 4,597

Bình luận


Bình luận