Câu hỏi:

18/03/2020 5,326

Ở người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Các gen này phân li độc lập với nhau. Bố có tóc thẳng, mắt xanh. Hãy chọn người mẹ có kiểu gen phù hợp trong các trường hợp sau để sinh con sinh ra đều tóc xoăn, mắt đen?

a) AaBb

b) AaBB

c) AABb

d) AABB

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

    Đáp án: d

    Giải thích:

      - Bố có tóc thẳng, mắt xanh nên kiểu gen của bố là: aabb cho 1 loại giao tử ab.

      - Con có mắt đen, tóc xoăn sẽ nhận 1 giao tử ab từ bố vậy nên kiểu gen của con sẽ là: AaBb.

      - Vậy mẹ sẽ cho con giao tử AB nên kiểu gen của mẹ là AABB.

   Sơ đồ lai:

Giải bài 4 trang 19 sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu nội dung của quy luật phân li độc lập

Xem đáp án » 18/03/2020 3,294

Câu 2:

Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hoá? Tại sao ở các loài sinh sản giao phối biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính?

Xem đáp án » 18/03/2020 1,311

Câu 3:

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của mình như thế nào?

Xem đáp án » 18/03/2020 523

Câu 4:

Quan sát hình 5 và:

- Giải thích tại sao ở F2 lại có 16 hợp tử.

- Điền nội dung phù hợp vào bảng 5.

Xem đáp án » 18/03/2020 361

Bình luận


Bình luận