Câu hỏi:

18/03/2020 35,703

Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường:

NST thường NST giới tính
Tồn tại thành từng cặp tương đồng, giống nhau ở cả hai giới. Có 1 cặp NST tương đồng: XX và 1 cặp NST không tương đồng: XY, khác nhau ở hai giới.
Tồn tại với số lượng cặp nhiều trong tế bào. Thường tồn tại 1 cặp trong tế bào
Quy định tính trạng thường của tế bào và cơ thể. Quy định tính trạng liên quan tới giới tính.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người. Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai?

Xem đáp án » 18/03/2020 64,476

Câu 2:

Tại sao người ta có thể điều chỉnh tỉ lệ đực : cái ở vật nuôi. Điều đó có ý nghĩa gì trong thực tiễn?

Xem đáp án » 18/03/2020 5,226

Câu 3:

Tại sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1?

Xem đáp án » 18/03/2020 2,933

Câu 4:

Ở những loài mà giới đực là giới dị giao tử thì những trường hợp nào trong các trường hợp sau đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1?

a) Số giao tử đực bằng số giao tử cái.

b) Hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương.

c) Số cá thể đực và số cá thể cái trong loài vốn đã bằng nhau.

 

d) a) Xác suất thụ tinh của hai loại giao tử đực mang (NST X và NST Y) với giao tử cái tương đương.

Xem đáp án » 18/03/2020 2,359

Câu 5:

Quan sát hình 12.2 và trả lời các câu hỏi sau:

- Có mấy loại trứng và tinh trùng được tạo ra qua giảm phân?

- Sự thụ tinh giữa các loại tinh trùng mang NST giới tính nào với trứng để tạo hợp tử phát triển thành con trai hay con gái?

- Tại sao tỉ lệ con trai và con gái sơ sinh là xấp xỉ 1:1?

Xem đáp án » 18/03/2020 894

Bình luận


Bình luận