Câu hỏi:

18/03/2020 191

Quan sát hình 22a, b, c. Hãy trả lời các câu hỏi sau

- Các NST sau khi bị biến đổi khác với NST ban đầu như thế nào?

- Các hình 22a, b, c minh họa những dạng nào của đột biến cấu trúc NST?

- Đột biến cấu trúc NST là gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Hình 22a: NST sau khi đột biến ngắn hơn NST ban đầu và bị mất đoạn H

- Hình 22b: NST sau khi đột biến dài hơn NST ban đầu và có 2 đoạn B,C

- Hình 22c: NST sau khi đột biến có chiều dài không đổi nhưng đoạn B, C, D đã bị đảo vị trí.

- Hình 22a: là đột biến dạng cấu trúc dạng mất đoạn (đoạn H)

- Hình 22b là đột biến dạng cấu trúc dạng lặp đoạn (đoạn B, C)

- Hình 22c là đột biến dạng cấu trúc dạng đảo đoạn (đoạn B, C,D)

- Hình 22c là đột biến dạng cấu trúc dạng

- Đột biến NST là những biến đổi trong cấu trúc của NST gồm các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những nguyên nhân nào gây ra biến đổi cấu trúc NST?

Xem đáp án » 18/03/2020 561

Câu 2:

Tại sao biến đổi cấu trúc NST lại gây hại cho con người, sinh vật.

Xem đáp án » 18/03/2020 325

Câu 3:

Đột biến cấu trúc NST là gì? Nêu một số dạng đột biến và mô tả từng dạng đột biến đó.

Xem đáp án » 18/03/2020 278

Bình luận


Bình luận