Câu hỏi:

18/03/2020 334

Thể đa bội là gì? Cho thí dụ.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

   - Thể đa bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n (nhiều hơn 2n).

   - Ví dụ: các cây cà độc dược có các bộ NST khác nhau như: cây tam bội (3n = 36), cây lục bội (6n = 72), cây cửu bội (9n = 108), cây thập nhị (12n = 144).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự hình thành thể đa bội do nguyên phân và giảm phân không bình thường diễn ra như thế nào?

Xem đáp án » 18/03/2020 2,450

Câu 2:

Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường thông qua những dấu hiệu nào? Có thể ứng dụng các đặc điểm của chúng trong chọn giống cây trồng như thế nào? Hãy sưu tập tư liệu và mô tả một giống cây trồng đa bội ở Việt Nam.

Xem đáp án » 18/03/2020 738

Câu 3:

Hãy so sánh hai sơ đồ ở hình 24.5 và cho biết:

Trong 2 trường hợp (hình 24.5a,b) trừng hợp nào minh họa sự hình thành thể đa bội do nguyên phân hoặc giảm phân bị rối loạn.

Xem đáp án » 18/03/2020 268

Câu 4:

Quan sát các hình sau đây. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Sự tương quan giữa mức bội thể (số n) và kích thước của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản ở các cây nói trên như thế nào?

- Có thể nhận biết cây đa bội bằng mắt thường quá mắt thường qua những dấu hiệu nào?

- Có thể khai thác những đặc điểm nào ở cây đa bội trong chọn giống cây trồng?

Xem đáp án » 18/03/2020 242

Bình luận


Bình luận