Câu hỏi:

15/08/2019 396

Chất nào dưới đây không làm mất màu dung dịch brom?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây là dẫn xuất của hiđrocacbon?

Xem đáp án » 15/08/2019 83,754

Câu 2:

Liên kết hóa học chủ yếu trong phân tử hợp chất hữu cơ là loại liên kết nào sau đây?

Xem đáp án » 15/08/2019 68,101

Câu 3:

Chất nào sau đây không phải là hợp chất hữu cơ?

Xem đáp án » 15/08/2019 53,669

Câu 4:

Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu

Xem đáp án » 15/08/2019 41,368

Câu 5:

Chất nào sau đây là chất hữu cơ?

Xem đáp án » 15/08/2019 29,601

Câu 6:

Liên kết ba giữa 2 nguyên tử cacbon là do các liên kết nào sau đây tạo nên?

Xem đáp án » 15/08/2019 22,908

Câu 7:

Chất nào sau đây có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất?

Xem đáp án » 15/08/2019 15,727

Bình luận


Bình luận