Câu hỏi:

15/08/2019 3,006

Cho thí nghiệm sau :

Phát biểu nào sau đây đúng :

 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Tác dụng của CuSO4 là để xác định phản ứng xảy ra chưa (H2O làm CuSO4 -> CuSO4.5H2O màu xanh lam) và ngăn H2O ra ngoài, chỉ cho CO2 thoát ra.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây là dẫn xuất của hiđrocacbon?

Xem đáp án » 15/08/2019 84,349

Câu 2:

Liên kết hóa học chủ yếu trong phân tử hợp chất hữu cơ là loại liên kết nào sau đây?

Xem đáp án » 15/08/2019 68,282

Câu 3:

Chất nào sau đây không phải là hợp chất hữu cơ?

Xem đáp án » 15/08/2019 53,880

Câu 4:

Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu

Xem đáp án » 15/08/2019 41,592

Câu 5:

Chất nào sau đây là chất hữu cơ?

Xem đáp án » 15/08/2019 29,737

Câu 6:

Liên kết ba giữa 2 nguyên tử cacbon là do các liên kết nào sau đây tạo nên?

Xem đáp án » 15/08/2019 22,982

Câu 7:

Chất nào sau đây có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất?

Xem đáp án » 15/08/2019 15,780

Bình luận


Bình luận