Câu hỏi:

23/03/2020 1,917

Pin quang điện là nguồn điện, trong đó

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Pin quang điện là nguồn điện trong đó quang năng được chuyển hóa trực tiếp thành điện năng.

Chọn đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dụng cụ nào dưới đây hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong?

Xem đáp án » 23/03/2020 18,858

Câu 2:

Pin quang điện

Xem đáp án » 23/03/2020 11,371

Câu 3:

Chọn phát biểu đúng về hiện tượng quang điện trong

Xem đáp án » 23/03/2020 11,263

Câu 4:

Quang điện trở là

Xem đáp án » 23/03/2020 10,877

Câu 5:

Giới hạn quang dẫn của chất CdS là 0,9 μm. Năng lượng tối thiểu của photon ánh sáng có thể gây ra hiện tượng quang dẫn CdS là

Xem đáp án » 23/03/2020 10,165

Câu 6:

Hiện tượng không thể hiện tính chất hạt của ánh sáng là hiện tượng

Xem đáp án » 23/03/2020 8,299

Câu 7:

Chọn phát biểu đúng về hiện tượng quang dẫn

Xem đáp án » 23/03/2020 7,902

Bình luận


Bình luận