Câu hỏi:

18/08/2019 929

Phân kali clorua được sản xuất từ quặng sinvinit có chứa 47% K2O về khối lượng. Phần trăm khối lượng KCl có trong phân bón đó bằng

Trả lời:

Đáp án B

  Xét 100 gam phân kali, khối lượng K2O là 47 gam

2KCl                      K2O

149                           94

y                              47

Suy ra

Vậy hàm lượng KCl có trong phân là 74,5%

Video trực tiếp gần đây Lớp 11

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một loại quặng photphat dùng để làm phân bón có chứa 35% Ca3(PO4) về khối lượng, còn lại là các chất không chứa photphat. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là:

Xem đáp án » 18/08/2019 2,342

Câu 2:

Các nhận xét sau:

(a) Thành phần chính của phân đạm ure là (NH2)2CO

(b) Phân đạm amoni nên bón cho các loại đất chua

(c) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2CO3

(d) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho

(e) NPK là một loại phân bón hỗn hợp

(f) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh , chống rét và chịu hạn cho cây

Số nhận xét sai là

Xem đáp án » 18/08/2019 2,025

Câu 3:

Cho sơ đồ phản ứng :

Khí A +H2O Dung dịch A +HCl Khí A +HNO3 C Nung D +H2O

Chất D là:

Xem đáp án » 18/08/2019 1,426

Câu 4:

Cho phản ứng oxi hóa – khử giữa Al và HNO3 tạo sản phẩm khử duy nhất là N2O. Tỉ lệ số phân tử HNO3 tạo muối với số phân tử HNO3 đóng vai trò oxi hóa là?

Xem đáp án » 17/08/2019 1,369

Câu 5:

Cho hỗn hợp gồm Fe(NO3)2 và Al2O3 vào dung dịch H2SO4 (loãng dư) thu được dung dịch X. Cho dung dịch KOH dư vào X thu được kết tủa Y. Kết tủa Y có

Xem đáp án » 18/08/2019 850

Bình luận


Bình luận

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »