Câu hỏi:

24/03/2020 3,663

Tập kẻ chữ tên trường, lớp (viết theo kiểu chữ ở hình 1.4).

Câu hỏi trong đề:   Giải Công nghệ lớp 11 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải bài tập Công nghệ 11 | Giải Công nghệ 11

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cách chia các khổ giấy A1, A2, A3, A4 từ khổ A0 như thế nào?

Xem đáp án » 24/03/2020 33,826

Câu 2:

Hãy nhận xét một số kích thước ghi ở hình 1.8, cách ghi kích thước nào sai.

Giải bài tập Công nghệ 11 | Giải Công nghệ 11

 

Xem đáp án » 24/03/2020 8,642

Câu 3:

Tỉ lệ là gì?

Xem đáp án » 24/03/2020 7,788

Câu 4:

Việc quy định các khổ giấy có liên quan gì đến các

Xem đáp án » 24/03/2020 5,349

Câu 5:

Tại sao phải quy định các tiêu chuẩn về bản vẽ kĩ thuật?

Xem đáp án » 24/03/2020 5,287

Câu 6:

Việc quy định chiều rộng các nét vẽ có liên quan gì đến bút vẽ không?

Xem đáp án » 24/03/2020 2,181

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »