Câu hỏi:

24/03/2020 10,161

Tại sao trong hình chiếu trục đo xiên góc cân, các mặt của vật thể song song với mặt phẳng tọa độ XOZ không bị biến dạng.

Câu hỏi trong đề:   Giải Công nghệ lớp 11 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vì hệ số biến dạng p = r = 1. Mà p và r lần lượt là hệ số biến dạng trên trục O’X’ và O’Z’ nên các mặt của vật thể song song với mặt phẳng tọa độ XOZ không bị biến dạng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân, các thông số cơ bản bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 24/03/2020 72,281

Câu 2:

Hình chiếu trục đo xiên góc cân có đặc điểm gì?

Xem đáp án » 24/03/2020 37,855

Câu 3:

Trình bày cách xây dựng hình chiếu trục đo

Xem đáp án » 24/03/2020 13,749

Câu 4:

Thế nào là hệ số biến dạng?

Xem đáp án » 24/03/2020 9,002

Câu 5:

Góc trục đo và hệ số biến dạng thay đổi liên quan đến các yếu tố nào?

Xem đáp án » 24/03/2020 2,234

Câu 6:

Nếu phương chiếu l song song với mặt phẳng chiếu (P') hoặc song song với một trong ba trục tọa độ thì thế nào ?

Xem đáp án » 24/03/2020 1,811

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »