Câu hỏi:

24/03/2020 3,569

 Vẽ phác hình chiếu phối cảnh của các vật thể được cho bằng hai hình chiếu vuông góc ở hình 7.4.

Giải bài tập Công nghệ 11 | Giải Công nghệ 11

Câu hỏi trong đề:   Giải Công nghệ lớp 11 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Hình chiếu phối cảnh của vật thể ở hình a:Giải bài tập Công nghệ 11 | Giải Công nghệ 11- Hình chiếu phối cảnh của vật thể ở hình b:Giải bài tập Công nghệ 11 | Giải Công nghệ 11

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm tụ là gì? Khi xây dựng hình chiếu phối cảnh một điểm tụ, mặt tranh được đặt ở vị trí nào?

Xem đáp án » 24/03/2020 9,457

Câu 2:

Hình chiếu phối cảnh thường được sử dụng trong các bản vẽ nào? Tại sao?

Xem đáp án » 24/03/2020 2,658

Câu 3:

Hình chiếu phối cảnh được xây dựng bằng phép chiếu gì? So sánh với cách xây dựng hình chiếu trục đo và cách xây dựng hình chiếu vuông góc.

Xem đáp án » 24/03/2020 802

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »