Câu hỏi:

24/03/2020 5,583

Thế nào là phương pháp hình chiếu vuông góc?

Câu hỏi trong đề:   Giải Công nghệ lớp 11 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp biểu diễn các hình chiếu vuông góc trên cùng một mặt phẳng hình chiếu gọi là phương pháp hình chiếu vuông góc. Có 2 phương pháp chiếu: Phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp dùng để làm gì?

Xem đáp án » 24/03/2020 65,534

Câu 2:

Thế nào là hình chiếu trục đo? Hình chiếu trục đo dùng để làm gì?

Xem đáp án » 24/03/2020 22,177

Câu 3:

Hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân các thông số như thế nào?

Xem đáp án » 24/03/2020 14,567

Câu 4:

Trình bày các đặc điểm của các loại hình biểu diễn ngôi nhà.

Xem đáp án » 24/03/2020 9,965

Câu 5:

Trình bày ý nghĩa của các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật.

Xem đáp án » 24/03/2020 5,223

Câu 6:

So sánh sự khác nhau giữa phương pháp chiếu góc thứ nhất và góc thứ ba.

Xem đáp án » 24/03/2020 5,063

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »