Câu hỏi:

25/03/2020 2,088

Hãy nêu các tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong ngành cơ khí.

Câu hỏi trong đề:   Giải Công nghệ lớp 11 !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Có 3 tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong ngành cơ khí:

    + Độ bền: Biểu thị khả năng chống lại biến dạng dẻo hay phá hủy của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực.

    + Độ dẻo: Biểu thị khả năng biến dạng dẻo của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực.

    + Độ cứng: Khả năng chống lại biến dạng dẻo của lớp bề mặt vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu tính chất và công dụng của vật liệu hữu cơ pôlime dùng trong ngành cơ khí

Xem đáp án » 25/03/2020 4,897

Câu 2:

Nêu tính chất và công dụng của vật liệu compôzit dùng trong ngành cơ khí.

Xem đáp án » 25/03/2020 788

Câu 3:

Vì sao phải tìm hiểu một số tính chất đặc trưng của vật liệu.

Xem đáp án » 25/03/2020 466

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »