Câu hỏi:

20/08/2019 6,427

Mở đầu phong trào Ngũ tứ năm 1919 ở Trung Quốc là cuộc đấu tranh của lực lượng nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…79...SGK Lịch sử 11 cơ bản

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mục đích của phong trào Ngũ tứ (1919) ở Trung Quốc là

Xem đáp án » 20/08/2019 22,320

Câu 2:

Điểm mới của phong trào Ngũ tứ (1919) so với các phong trào đấu tranh trước đó của nhân dân Trung Quốc là

Xem đáp án » 20/08/2019 21,274

Câu 3:

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào đến chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ?

Xem đáp án » 20/08/2019 16,811

Câu 4:

Trong phong trào Ngũ tứ (1919) ở Trung Quốc, giai cấp nào lần đầu tiên xuất hiện trên vũ đài chính trị như một lực lượng cách mạng độc lập?

Xem đáp án » 20/08/2019 11,459

Câu 5:

Nội dung nào không phản ánh nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc (1919)?

Xem đáp án » 20/08/2019 10,558

Câu 6:

Phong trào Ngũ tứ năm 1919 đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ

Xem đáp án » 20/08/2019 10,402

Câu 7:

Lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ từ năm 1918 đến năm 1939 là

Xem đáp án » 20/08/2019 8,875

Bình luận


Bình luận