Câu hỏi:

27/03/2020 257

Ankan có CTPT C5H12 có bao nhiêu đồng phân ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

C5H12 có 3 đồng phân 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tên gọi của chất hữu cơ X có CTCT:

Xem đáp án » 27/03/2020 4,067

Câu 2:

Tên gọi của hợp chất hữu cơ X có CTCT:

Xem đáp án » 27/03/2020 3,491

Câu 3:

Chất có CTCT sau: CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-CH3 có tên gọi là?

Xem đáp án » 27/03/2020 3,384

Câu 4:

Cho hỗn hợp các ankan sau: pentan (sôi ở 36°C), heptan (sôi ở 98°C), octan (sôi ở 126°C), nonan (sôi ở 151°C). Có thể tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/03/2020 2,817

Câu 5:

Hãy gọi tên ankan sau theo IUPAC:

Xem đáp án » 27/03/2020 2,715

Câu 6:

Cho biết nhiệt độ sôi của chất X là 36°C, chất Y là 28°C và chất Z là 9,4°C. Vậy X, Y, Z là chất nào: neopentan, isopentan hay n-pentan?

Xem đáp án » 27/03/2020 2,245

Câu 7:

Cho ankan X có CTCT là CH3-CH(C2H5)-CH2-CH(CH3)-CH3. Tên gọi của X theo IUPAC là

Xem đáp án » 27/03/2020 1,851

Bình luận


Bình luận