Câu hỏi:

27/03/2020 394

Ankan có CTPT C5H12 có bao nhiêu đồng phân ?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

C5H12 có 3 đồng phân 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tên gọi của chất hữu cơ X có CTCT:

Xem đáp án » 27/03/2020 5,817

Câu 2:

Chất có CTCT sau: CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-CH3 có tên gọi là?

Xem đáp án » 27/03/2020 5,154

Câu 3:

Tên gọi của hợp chất hữu cơ X có CTCT:

Xem đáp án » 27/03/2020 4,667

Câu 4:

Cho hỗn hợp các ankan sau: pentan (sôi ở 36°C), heptan (sôi ở 98°C), octan (sôi ở 126°C), nonan (sôi ở 151°C). Có thể tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/03/2020 4,642

Câu 5:

Hãy gọi tên ankan sau theo IUPAC:

Xem đáp án » 27/03/2020 4,335

Câu 6:

Cho biết nhiệt độ sôi của chất X là 36°C, chất Y là 28°C và chất Z là 9,4°C. Vậy X, Y, Z là chất nào: neopentan, isopentan hay n-pentan?

Xem đáp án » 27/03/2020 4,231

Câu 7:

Công thức câu tạo CH3CH(CH3)CH2CH2CH3 ứng với tên gọi nào sau đây

Xem đáp án » 27/03/2020 2,544

Bình luận


Bình luận