Câu hỏi:

27/03/2020 343

Phần trăm khối lượng của nguyên tố cacbon trong phân tử ankan thay đổi thế nào theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong dãy đồng đẳng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tên gọi của chất hữu cơ X có CTCT:

Xem đáp án » 27/03/2020 4,067

Câu 2:

Tên gọi của hợp chất hữu cơ X có CTCT:

Xem đáp án » 27/03/2020 3,491

Câu 3:

Chất có CTCT sau: CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH2-CH3 có tên gọi là?

Xem đáp án » 27/03/2020 3,385

Câu 4:

Cho hỗn hợp các ankan sau: pentan (sôi ở 36°C), heptan (sôi ở 98°C), octan (sôi ở 126°C), nonan (sôi ở 151°C). Có thể tách riêng các chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách nào dưới đây?

Xem đáp án » 27/03/2020 2,817

Câu 5:

Hãy gọi tên ankan sau theo IUPAC:

Xem đáp án » 27/03/2020 2,715

Câu 6:

Cho biết nhiệt độ sôi của chất X là 36°C, chất Y là 28°C và chất Z là 9,4°C. Vậy X, Y, Z là chất nào: neopentan, isopentan hay n-pentan?

Xem đáp án » 27/03/2020 2,245

Câu 7:

Cho ankan X có CTCT là CH3-CH(C2H5)-CH2-CH(CH3)-CH3. Tên gọi của X theo IUPAC là

Xem đáp án » 27/03/2020 1,851

Bình luận


Bình luận