Câu hỏi:

28/03/2020 413

Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là :

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

Phản ứng thế

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở điều kiện thường hiđrocacbon nào sau đây ở thể lỏng ?

Xem đáp án » 28/03/2020 28,099

Câu 2:

Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử là C5H11Cl ?

Xem đáp án » 28/03/2020 16,671

Câu 3:

Khi đốt cháy ankan thu được H2O và CO2 với tỉ lệ tương ứng biến đổi như sau :

Xem đáp án » 28/03/2020 13,583

Câu 4:

Ankan là những hiđrocacbon no, mạch hở, có công thức chung là

Xem đáp án » 28/03/2020 13,189

Câu 5:

Hợp chất 2,3-đimetylbutan có thể tạo thành bao nhiêu gốc hóa trị I ?

Xem đáp án » 28/03/2020 12,922

Câu 6:

Cho hỗn hợp iso-hexan và Cl2 theo tỉ lệ mol 1 : 1 để ngoài ánh sáng thì thu được sản phẩm chính monoclo có công thức cấu tạo là :

Xem đáp án » 28/03/2020 9,703

Câu 7:

Thực hiện crackinh hoàn toàn a mol C6H14, thu được 2a mol anken và x mol ankan. Mối liên hệ giữa a và x là:

Xem đáp án » 28/03/2020 9,529

Bình luận


Bình luận