Câu hỏi:

29/03/2020 27,371

Phản ứng nhiệt phân không đúng là

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm câu sai trong những câu sau:

Xem đáp án » 29/03/2020 4,741

Câu 2:

Phản ứng hóa học nào sau đây chứng tỏ amoniac là một chất khử mạnh?

Xem đáp án » 29/03/2020 4,050

Câu 3:

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào NH3 không thể hiện tính khử?

Xem đáp án » 29/03/2020 3,940

Câu 4:

Phương trình nào dưới đây biểu diễn đúng phản ứng xảy ra khi đốt cháy NH3 trong khí oxi ở nhiệt độ 850 - 900C, có xúc tác Pt?

Xem đáp án » 29/03/2020 3,379

Câu 5:

HNO3 loãng không thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào dưới đây?

Xem đáp án » 29/03/2020 2,423

Câu 6:

Để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm N2, H2, NH3 trong công nghiệp, người ta đã

Xem đáp án » 29/03/2020 2,377

Bình luận


Bình luận