Câu hỏi:

20/08/2019 16,711

Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí

Trả lời:

Chọn đáp án D

Chú ý: Để làm khô các khí thì các khí đó không phải ứng với chất cần dùng. Vậy ở đây ta có thể dùng NaOH để làm khô các khí mà không phản ứng với NaOH.

A. Loại vì có SO2, Cl2 tác dụng được với NaOH

B. Loại vì có CO2, Cl2 tác dụng được với NaOH

C. Loại vì có CO2, NO2 tác dụng được với NaOH

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phản ứng sau: Al + NaOH + H2O NaAlO2 +  3/2H2. Phát biểu đúng là

Xem đáp án » 20/08/2019 16,775

Câu 2:

Các dung dịch NaCl, NaOH, NH3, Ba(OH)2 có cùng nồng độ mol, dung dịch có pH lớn nhất là

Xem đáp án » 20/08/2019 13,730

Câu 3:

Dung dịch Ba(OH)2 0,005M có pH bằng

Xem đáp án » 20/08/2019 8,577

Câu 4:

Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2, O2, N2 và H2 qua dung dịch NaOH. Khí bị hấp thụ là

Xem đáp án » 20/08/2019 6,487

Câu 5:

Chất có tính lưỡng tính là

Xem đáp án » 20/08/2019 6,158

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »