Câu hỏi:

30/03/2020 516

Cho phương trình phản ứng: PCl3 + 3H2O → Y + 3HCl. Y là chất nào dưới đây

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Photpho trắng và photpho đỏ là:

Xem đáp án » 30/03/2020 37,295

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây nội dung đúng:

Xem đáp án » 30/03/2020 9,978

Câu 3:

H3PO4 là axit

Xem đáp án » 30/03/2020 3,826

Câu 4:

Chỉ ra nội dung đúng:

Xem đáp án » 30/03/2020 3,775

Câu 5:

Câu trả lời nào dưới đây không đúng khi nói về axit photphoric?

Xem đáp án » 30/03/2020 3,336

Câu 6:

Photpho đỏ có cấu trúc mạng tinh thể

Xem đáp án » 30/03/2020 3,065

Câu 7:

Chỉ ra nội dung sai:

Xem đáp án » 30/03/2020 2,663

Bình luận


Bình luận