Câu hỏi:

22/08/2019 9,037

Tên gọi của este có công thức cấu tạo CH3COOCH3

Trả lời:

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

Xem đáp án » 22/08/2019 18,014

Câu 2:

Công thức cấu tạo của hợp chất (C17H33COO)3C3H5 có tên gọi là

Xem đáp án » 22/08/2019 16,335

Câu 3:

Thủy phân hỗn hợp 2 este gồm metyl axetat và metyl fomat trong dung dịch NaOH đun nóng. Sau phản ứng ta thu được

Xem đáp án » 22/08/2019 7,017

Câu 4:

Hợp chất X có công thức cấu tạo CH3COOCH2CH3 có tên gọi là:

Xem đáp án » 22/08/2019 6,238

Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 22/08/2019 3,872

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »