Câu hỏi:

23/08/2019 3,551

Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động mạnh nhất đến lĩnh vực nào của Việt Nam?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…146...SGK Lịch sử 11 cơ bản

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đối với các nhà yêu nước tiền bối, Nguyễn Tất Thành có thái độ như thế nào?

Xem đáp án » 23/08/2019 18,009

Câu 2:

Trước những hạn chế của khuynh hướng cứu nước của các chí sĩ yêu nước đi trước, Nguyễn Tất Thành đã có quyết định gì?

Xem đáp án » 23/08/2019 10,339

Câu 3:

“Nhiệm vụ chủ yếu của Đông Dương là cung cấp cho chính quốc đến mức tối đa nhân lực, vật lực và tài lực …” là tuyên bố của

Xem đáp án » 23/08/2019 8,430

Câu 4:

Chiến tranh thế giới thứ nhất làm cho việc trao đổi hàng hóa giữa Pháp với Đông Dương thế nào?

Xem đáp án » 23/08/2019 4,516

Câu 5:

Nền nông nghiệp ở Đông Dương trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất có sự chuyển biến ra sao?

Xem đáp án » 23/08/2019 4,488

Câu 6:

Để giải quyết khó khăn trong việc trao đổi hàng hóa giữa Đông Dương và Pháp trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, tư bản Pháp đã đưa ra giải pháp gì?

Xem đáp án » 23/08/2019 2,879

Bình luận


Bình luận