Câu hỏi:

23/08/2019 46,229

Nội dung nào dưới đây đúng với phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Lời giải: Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ là một trong những phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta hiện nay.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc làm nào dưới đây thực hiện đúng mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?

Xem đáp án » 23/08/2019 54,947

Câu 2:

Nhà nước ban hành Luật Bảo vệ môi trường nhằm mục đích

Xem đáp án » 23/08/2019 49,626

Câu 3:

Nhà nước quy định mọi tài nguyên đưa vào sử dụng đều phải nộp thuế hoặc trả tiền thuê là nhằm

Xem đáp án » 23/08/2019 49,403

Câu 4:

Việc làm nào dưới đây gây ô nhiễm đất?

Xem đáp án » 23/08/2019 43,409

Câu 5:

Nhà nước ta chủ trương khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên nhằm mục đích

Xem đáp án » 23/08/2019 43,023

Câu 6:

Để bảo tồn đa dạng sinh học, Nhà nước đã có biện pháp nào dưới đây?

Xem đáp án » 23/08/2019 42,870

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »
tuyen-dung-giao-vien-1900