Câu hỏi:

23/08/2019 18,775

Cuộc cách mạng tư sản nào dưới đây diễn ra dưới hình thức chiến tranh giành độc lập?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: Mục…3 bài 33….Trang…167…..SGK Lịch sử 10 cơ bản

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mục tiêu chung của các cuộc cách mạng tư sản là

Xem đáp án » 23/08/2019 24,458

Câu 2:

Đầu thế kỉ XX, để giải quyết những mâu thuẫn xung quanh vấn đề thuộc địa, các nước đế quốc đã

Xem đáp án » 23/08/2019 15,303

Câu 3:

Cuộc cách mạng tư sản nào dưới đây được coi là “Đại cách mạng”?

Xem đáp án » 23/08/2019 14,849

Câu 4:

Một điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của các nước tư bản khi chuyển sang giai đoạn độc quyền là

Xem đáp án » 23/08/2019 11,105

Câu 5:

Mâu thuẫn sâu sắc giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản đã dẫn đến cuộc đấu tranh của

Xem đáp án » 23/08/2019 10,939

Câu 6:

Cuộc cách mạng tư sản nào đặt dưới sự lãnh đạo của liên minh giữa tư sản và quý tộc mới?

Xem đáp án » 23/08/2019 8,996

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Trần Quỳnh Lê
19:09 - 15/12/2019

Cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII diễn ra dưới hình thức nào ?