Câu hỏi:

23/08/2019 10,419

Giai cấp thống trị dưới triều Nguyễn gồm

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Giải thích: Mục…1….Trang…130...SGK Lịch sử 10 cơ bản

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai câu ca dao từ thời Nguyễn: “Con ơi mẹ bảo con này/ Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan” cho chúng ta biết điều gì?

Xem đáp án » 23/08/2019 22,793

Câu 2:

Kết nối nhân vật lịch sử ở cột bên phải với địa danh ở cột bên trái cho phù hợp về các cuộc khởi nghĩa chống triều Nguyễn

Xem đáp án » 23/08/2019 4,779

Câu 3:

Người lãnh đạo cuộc nổi dậy của binh lính chống triều đình năm 1833 ở Phiên An là

Xem đáp án » 23/08/2019 4,676

Câu 4:

Cuộc khởi nghĩa do Cao Bá Quát lãnh đạo đã diễn ra vào thời gian nào?

Xem đáp án » 23/08/2019 4,659

Câu 5:

Nội dung nào không phản ánh đúng đúng điểm khác biệt giữa phong trào đấu tranh của nhân dân dưới thời Nguyễn so với những triều đại trước?

Xem đáp án » 23/08/2019 1,149

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »