Câu hỏi:

04/04/2020 3,636

Phát biểu điều kiện để một tứ giác nội tiếp được đường tròn.

Trả lời:

Một tứ giác nội tiếp được đường tròn nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

+ Tổng của hai góc đối diện bằng 180o.

+ Góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện.

+ Hai đỉnh kề cùng nhình cạnh nối hai đỉnh còn lại dưới góc bằng nhau.

+ Bốn đỉnh cách đều một điểm cố định.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu cách tính số đo cung nhỏ, cung lớn.

Xem đáp án » 04/04/2020 5,121

Câu 2:

Nêu cách tính số đo của góc nội tiếp theo số đo của cung bị chắn.

Xem đáp án » 04/04/2020 3,450

Câu 3:

Phát biểu các định lí về mối quan hệ giữa cung nhỏ và dây căng cung đó trong một đường tròn.

Xem đáp án » 04/04/2020 3,343

Câu 4:

Phát biểu quỹ tích cung chứa góc .

Xem đáp án » 04/04/2020 2,953

Câu 5:

Phát biểu định lí và hệ quả về các góc nội tiếp cùng chắn một cung.

Xem đáp án » 04/04/2020 2,781

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85