Câu hỏi:

25/08/2019 626

 Dưới sự chỉ đạo của Quốc tế thứ nhất, phong trào công nhân có nhiều biến chuyển, ngoại trừ

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Giải thích: Mục…2 (I)….Trang…193-194...SGK Lịch sử 10 cơ bản

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự thất bại của Công xã Pari là

Xem đáp án » 25/08/2019 22,680

Câu 2:

Sự kiện nào xảy ra vào ngày 4 – 9 – 1870 ở Pari?

Xem đáp án » 25/08/2019 13,630

Câu 3:

 Pháp gây chiến tranh với Phổ năm 1879 nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 25/08/2019 10,112

Câu 4:

Ngày 18 – 3 – 1871, tại Pari diễn ra sự kiện gì?

Xem đáp án » 25/08/2019 8,700

Câu 5:

 Nội dung nào không phải là chính sách của Công xã Pari?

Xem đáp án » 25/08/2019 8,405

Câu 6:

Kết cục của Chiến tranh Pháp – Phổ là

Xem đáp án » 25/08/2019 5,840

Câu 7:

Nội dung nào không phải là mục đích hoạt động của Quốc tế thứ nhất?

Xem đáp án » 25/08/2019 4,376

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK

ĐỀ THI LIÊN QUAN

Xem thêm »