Câu hỏi:

07/04/2020 323

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Đoạn dây dài: 243 cm

Cắt đi: 27 cm

Còn lại:….cm

Câu hỏi trong đề:   Giải bài tập Toán 3 kì 1 !!

Trả lời:

Đoạn dây còn lại dài:

243 – 27 = 216 (cm)

Đáp số: 243 (cm)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bạn Bình và bạn Hoa sưu tầm được tất cả 335 con tem, trong đó bạn Bình sưu tầm dược 128 con tem. Hỏi bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem

Xem đáp án » 07/04/2020 418

Câu 2:

Tính:

541-127    422-114    564-215    783-356    394-237

Xem đáp án » 07/04/2020 97

Câu 3:

Tính:

627-443    746-251    516-342    935-551    555-160

Xem đáp án » 07/04/2020 93

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85