Câu hỏi:

26/08/2019 12,519

Thời kì phồn vinh của kinh tế Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX được biểu hiện như thế nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…69...SGK Lịch sử 11 cơ bản

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chính sách mới đã giải quyết được nhiều vấn đề cơ bản của nước Mĩ, ngoại trừ

Xem đáp án » 26/08/2019 35,427

Câu 2:

Bản chất của Chính sách mới là gì?

Xem đáp án » 26/08/2019 32,808

Câu 3:

Nội dung chủ yếu của đạo luật phục hưng công nghiệp là gì?

Xem đáp án » 26/08/2019 28,540

Câu 4:

Tháng 11 – 1933, Mĩ chính thức công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với

Xem đáp án » 26/08/2019 20,402

Câu 5:

Để phục hồi và phát triển nền kinh tế, Chính phủ Rudơven đã thông qua một số đạo luật, ngoại trừ

Xem đáp án » 26/08/2019 19,756

Câu 6:

Nội dung nào không phản ánh đúng những biện pháp mà Chính phủ Rudơven đã thực hiện để can thiệp vào đời sống kinh tế nước Mĩ trong cơn khủng hoảng?

Xem đáp án » 26/08/2019 19,639

Câu 7:

Chính sách đối ngoại chủ yếu của Mĩ đối với các nước Mĩ Latinh là

Xem đáp án » 26/08/2019 17,697

Bình luận


Bình luận