Câu hỏi:

26/08/2019 1,704

Cuộc khủng hoàng kinh tế 1929 - 1933 ở nước Mĩ bắt đầu từ lĩnh vực

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1 (phần II)….Trang…70...SGK Lịch sử 11 cơ bản

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chính sách mới đã giải quyết được nhiều vấn đề cơ bản của nước Mĩ, ngoại trừ

Xem đáp án » 26/08/2019 35,451

Câu 2:

Bản chất của Chính sách mới là gì?

Xem đáp án » 26/08/2019 32,834

Câu 3:

Nội dung chủ yếu của đạo luật phục hưng công nghiệp là gì?

Xem đáp án » 26/08/2019 28,549

Câu 4:

Tháng 11 – 1933, Mĩ chính thức công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với

Xem đáp án » 26/08/2019 20,419

Câu 5:

Để phục hồi và phát triển nền kinh tế, Chính phủ Rudơven đã thông qua một số đạo luật, ngoại trừ

Xem đáp án » 26/08/2019 19,774

Câu 6:

Nội dung nào không phản ánh đúng những biện pháp mà Chính phủ Rudơven đã thực hiện để can thiệp vào đời sống kinh tế nước Mĩ trong cơn khủng hoảng?

Xem đáp án » 26/08/2019 19,657

Câu 7:

Chính sách đối ngoại chủ yếu của Mĩ đối với các nước Mĩ Latinh là

Xem đáp án » 26/08/2019 17,713

Bình luận


Bình luận