Câu hỏi:

09/04/2020 167

Phát biểu nào sau đây sai? Lực từ là lực tương tác 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

+ Lực tương tác giữa hai điện tích đứng yên là lực tương tác tĩnh điện → C sai → Đáp án C

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai ?

Xem đáp án » 09/04/2020 10,391

Câu 2:

Khi đến các trạm dừng để đón hoặc trả khách, xe buýt chỉ tạm dừng mà không tắt máy. Hành khách ngồi trên xe nhận thấy thân xe bị “rung” mạnh hơn. Dao động của thân xe lúc đó là dao động 

Xem đáp án » 09/04/2020 9,934

Câu 3:

Một con lắc đơn có chiều dài l=1,2m dao động nhỏ với tần số góc bằng 2,86 rad/s tại nơi có gia tốc trọng trường g. Giá trị của g tại đó bằng 

Xem đáp án » 09/04/2020 7,920

Câu 4:

Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O với tần số góc là ω  . Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là 

Xem đáp án » 09/04/2020 6,919

Câu 5:

Chiếu một bức xạ đơn sắc có bước sóng λ  vào một đám khí thì thấy đám khí đó phát ra bức xạ hỗn tạp gồm ba thành phần đơn sắc có các bước sóng λ1=0,1026 μm,  λ2=0,5463μm và λ1<λ2<λ3  . Bước sóng  có giá trị là

Xem đáp án » 09/04/2020 5,531

Câu 6:

Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, mạch tách sóng dùng để

Xem đáp án » 09/04/2020 4,734

Câu 7:

Phản ứng nhiệt hạch  D+DX+n+3,25MeV. Biết độ hụt khối của DmD=0,0024u luc2=931 MeV. Năng lượng liên kết của hạt nhân X

Xem đáp án » 09/04/2020 4,275

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK