Câu hỏi:

09/04/2020 121

Một nguồn điện xoay chiều có công suất không đổi P, điện áp hiệu dụng hai đầu nguồn là U. Điện năng được truyền tải từ nguồn nói trên đến nơi tiêu thụ bằng dây dẫn có điện trở R, xem hệ số công suất của mạch tải điện là cosφ. Công suất hao phí trên đường truyền tải điện năng được tính theo công thức

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi điện phân dung dịch nhôm oxit Al2O3 nóng chảy, người ta cho dòng điện cường độ 20 kA chạy qua dung dịch này. Biết nhôm có khối lượng mol nguyên tử là 27g/mol, có hóa trị 3. Xác định thời gian điện phân để thu được một tấn nhóm

Xem đáp án » 09/04/2020 25,564

Câu 2:

Hai điểm trên một đường sức trong một điện trường đều cách nhau 20cm. Độ lớn cường độ điện trường là 1000V/m. Hiệu điện thế giữa hai điểm đó là:

Xem đáp án » 09/04/2020 9,398

Câu 3:

Một vật dao động điều hòa với tần số góc  và biên độ A. Khi động năng bằng 3 lần thế năng thì tốc độ v của vật có biểu thức

Xem đáp án » 09/04/2020 8,409

Câu 4:

Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u=4cos2πt-x5mm, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây, Vận tốc truyền sóng là

Xem đáp án » 09/04/2020 5,222

Câu 5:

Một khung dây dẫn hình vuông cạnh 20 cm nằm trong từ trường đều có độ lớn B=1,2T sao cho các đường sức vuông góc với mặt khung dây. Từ thông qua khung dây đó là

Xem đáp án » 09/04/2020 5,167

Câu 6:

Chọn câu đúng. Một vật đứng yên có khối lượng m0. Khi vật chuyển động, khối lượng của nó có giá trị

Xem đáp án » 09/04/2020 4,035

Câu 7:

Một tia sáng đơn sắc màu đỏ có bước sóng là λ=0,68μm chiếu từ không khí vào nước, chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là 1,33. Tia sáng đó trong nước có màu gì?

Xem đáp án » 09/04/2020 1,790

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK